За информация и резервации

Отдел "Социално обслужване"
Телефон: 02 965 20-20, 02 868 34-03
E-mail: so@tu-sofia.bg
Работа с клиенти:
9:30 - 12:00; 13:30 - 15:00
Банкова сметка:

Форма за заплащане - Созопол

Форма за заплащане - Равадиново

Форма за заплащане - Семково


УСОБ-Созопол към ТУ - София
IBAN: BG87UNCR76303100117510; BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, гр. Бургас офис Созопол


УСОБ-Равадиново към ТУ - София
IBAN: BG87UNCR76303100117510; BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, гр. Бургас офис Созопол


УСОБ-Семково към ТУ - София
IBAN: BG04STSA93003130744761; BIC: STSABGSF
Банка ДСК гр. Разлог